YM7KA Forum
Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL) - Yazdırılabilir Versiyon

+- YM7KA Forum (http://ym7ka.com/forum)
+-- Forum: YM7KA TRAC Trabzon Şubesi Forumları (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: HF-KISADALGA (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Konu: Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL) (/showthread.php?tid=371)


Kısa Dalga Dinleyici Belgesi (SWL) - TA5KE - 14-06-2015 05:08 AM

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV

VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ


SWL belgesi düzenleme ve çağrı işareti tahsisi

MADDE 22 – (1) Kısa dalga dinleyici belgesi, kısa dalga dinleme cihazlarını kullanarak haberleşme yapan tarafların görüşmelerini haberleşme kayıt defterine kaydeden ve bu istasyonlara SWL kartı göndermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına süresiz olarak verilir. Kısa dalga dinleyici belgesi sahipleri bu amaçla kullandıkları radyo alıcıları için, alıcılarının teknik özelliklerini belirtir bir dilekçe ile KEGM’e başvururlar.

(2) Kısa dalga dinleyici belgesi sahiplerine KEGM tarafından çağrı işareti verilir. Çağrı işareti:

a) TA ön eki,

b) Bulunduğu bölge numarası,

c) Bulunduğu ilin trafik kod numarası,

ç) Üç rakamlı sıra numarası,

olmak üzere dört kısımdan meydana gelir.

(3) Kısa dalga dinleyici belgesinin düzenlenmesi ve yenilenmesi ücrete tabi değildir.

Ayrıca A sınıfı belge sahiplerinin bu belgeyi almasına gerek yoktur...